№1 Січень-Лютий (2010)

Огляди

 • Функціонування Na+, K+-AТР-ази у поляризованих клітинах Капля О. А. | Морозова В. С.

Експериментальні роботи

 • Інгібітори тромбіну, що виявляють антибактеріальну дію. Поярков О. О. | Тимошок Н. О. | Співак М. Я. | Пояркова С. О.
 • Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами.Губський Ю. І. | Горюшко Г. Г. | Маковецький В. П. | Літвінова Н. В. | Марченко О. М. | Бабенко Л. П. | Величко О. М. | Олар В. В.
 • Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля.  Мединська К. О. | Шелюк О. В, | Омельянюк В. С. | Нурищенко Н. Є. | Пелюх Л. І. 
 • Вплив поліреактивних імуноглобулінів сироватки крові на визначення афінності сироваткових антитіл. Бобровнік С. А. | Демченко М. О. | С. В. Комісаренко 
 • Дія 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(beta-гідроксіетил)тіазолій хлориду на струм К+іонними каналами, утвореними ністатином у бішаровій ліпідній мембрані. Шатурський О. Я. | Романенко О. В. | Гіммельрейх Н. Г.
 • Експресія МРНК 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-2 та її альтернативних сплайс-варіантів у щурів з експериментальним цукровим діабетом. Липова Н. М. | Мінченко Д. О. | Ратушна О. О. | Божко І. В. |Tсучігарa K.| ЕСУМІ Г. | Мінченко О. Г.
 • Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293.  Галкін О. В. | Мінченко О. Г.
 • Наявність двох відмінних активних центрів на тіамінзв’язувальному протеїні плазматичних мембран синаптосом. Пархоменко Ю. М. | Строкіна А. О. | Пилипчук С. Ю. | Степаненко С. П. | Чехівська Л. І. | Донченко Г. В.
 • Первинний аналіз результатів всегеномного пошуку генів відповіді на дію інтерферону альфа. Драгущенко О. О. | Токовенко Б. Т. | Оболенська М. Ю.
 • Просторова будова каліксарен-амінофосфонових кислот є суттєвою для прояву їхньої інгібуючої дії на Nа+,K+-ATP-азну активність у плазматичних мембранах гладеньком’язових клітин. Векліч Т. О. | Кальченко В. І. | Шкрабак О. А. | Родік Р. В. | Бойко В. І. | Костерін С. О.
 • Протекторна дія виноградних вин за нітрозативного стресу, зумовленого експериментальним цукровим діабетом. Дрель В. Р. | Гнатуш А. Р. |Яланецький А. Я. | Гержикова В. Г. | Мізін В. І. | Загоруйко В. А. | Сибірна Н. О.
 • Реєстрація К+-рівноважного потенціалу на плазматичній мембрані клітин міометрія і вивчення його модуляції NOx та H2O2 методом протокової цитометрії Данилович Г. В. | Данилович Ю. В. | Горчев В. Ф.
 • Роль SRC-тирозинкіназ у підвищенні проникності кровоносних судин при експериментальному виразковому коліті. Толстанова Г. М. | Хоменко Т. А. | Остапченко Л. І. | Ш. САБО

Історія науки

 • Рашба Олена Яківна – талановитий вчений і організатор науки.        Виноградова Р. П.
© Український бiохiмiчний журнал