title ua

Архів журналу > 2009 > № 6, листопад-грудень

АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМАТИЧНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
У ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА НАДМІРНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО
ХАРЧУВАННЯ

Ю. В. Нікітченко, В. М. Дзюба, А. С. Попович, В. В. Бондар, Г. О. Шеремет

НДІ біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено стан ензиматичної антиоксидантної системи та тиреоїдний статус у тканинах щурів за надмірного харчування у ранньому періоді постнатального онтогенезу, яке призводить до скорочення тривалості життя, та калорійно обмеженої дієти, яка викликає збільшення тривалості життя. Встановлено, що за надмірного харчування концентрація тироксину, маса тіла і вміст гідропероксидів ліпідів у сироватці крові та постмітохондріальній фракції печінки щурів вірогідно зростають. При цьому у піддослідних тварин відбувається істотне зниження концентрації GSH та GSSG, супероксиддисмутазної та Se-залежної глутатіонпероксидазної (ГП) активності у печінці та активності ГП у крові. Показано, що у разі двомісячного застосування гіпокалорійної дієти концентрація тироксину, трийодтироніну, маса тіла і вміст гідропероксидів ліпідів у сироватці крові піддослідних тварин значно знижуються у порівнянні з контролем. У той самий час у печінці цих щурів спостерігається значне зростання активності ГП, а у крові – Se-залежної активності ГП та вмісту церулоплазміну.
Одержані дані дозволяють зробити висновок, що з усіх досліджених показників найбільш чутливих змін у відповідь на використані способи харчування зазнають активність GSH-залежної антиоксидантної системи (особливо активність Se-залежної ГП) та тиреоїдний статус. На відміну від гіпокалорійної дієти, надмірне харчування призводить до зниження активності Se-залежної ГП у печінці та крові щурів, що може бути найбільш критичним моментом у підтриманні прооксидантно-антиоксидантного балансу тканин.

Ключові слова: антиоксидантна система, тиреоїдні гормони, надмірне харчування, калорійно обмежена дієта, щури.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал