title ua

Архів журналу > 2009 > № 6, листопад-грудень

ЕНЗИМАТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ФОРМАЛЬДЕГІДУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ РЕКОМБІНАНТНИХ
ДРІЖДЖІВ Hansenula polymorpha

О. М. Демків1, Г. З. Гайда1, М. В. Гончар1,2

1Інститут біології клітини НАН України, Львів;
2Жешувський університет, Кольбушова, Польща;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розроблено ензиматичний метод визначення вмісту формальдегіду з використанням формальдегід-дегідрогенази рекомбінантних дріжджів Hansenula polymorpha. Лінійність методу зберігається в межах 0,01–0,05 мМ, а його порогова чутливість становить 0,007 мМ. Порівняння цього методу з іншими свідчить, що процедура проведення аналізу досить проста: метод не вимагає перетворення формальдегіду на хімічний аддукт для вилучення з аналізованого зразка. Крім того, тривалість реакції скорочується і не потребує шкідливих для здоров’я дослідника етапів, наприклад нагрівання в сильній кислоті (зокрема хромотроповій). Запропонований метод апробовано на зразках довкілля (стічних водах), фармакологічних препаратів, харчових продуктів, а одержані дані корелюють із результатами відомих хімічних методів.

Ключові слова: формальдегід, дріжджова NAD+- і глутатіонзалежна формальдегіддегідрогеназа, ензиматичний метод аналізу.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал