title ua

Архів журналу > 2009

Том 81, № 6, листопад-грудень, 2009

Історія науки

Комісаренко С. В., Данилова   В. М.
ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА І СУЧАСНА БІОЛОГІЯ
(До 200-річчя від дня народження Ч. Р. Дарвіна)

Огляди

Воскобойник Л. Г.
ОНКОГЕНИ RET/PTC ТА МЕХАНІЗМИ ЇХНЬОГО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ТИРЕОЇДНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

Макарчиков А. Ф.
ШВИДКІСТЬ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗЧИННОЇ ТІАМІНТРИФОСФАТАЗИ ССАВЦІВ

Експериментальні роботи

Петренко О. Ю., Сосімчик І. О., Черкашина Д. В., Семенченко О. А., Скулачов В. П.
ВПЛИВ МІТОХОНДРІАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТУ 10-(6-ПЛАСТОХІНОНІЛ)ДЕЦИЛТРИФЕНІЛФОСФОНІЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДИХАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ІЗОЛЬОВАНОЇ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ГІПОТЕРМІЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ

Бевза А. А., Лабинцева Р. Д., Родік Р. В., Черенок С. О., Костерін С. О., Кальченко В. І.
ВПЛИВ КАЛІКС[4]АРЕНІВ НА АКТИВНІСТЬ АТР-ази АКТОМІОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СУБФРАГМЕНТА-1 МІОЗИНУ МІОМЕТРІЯ

Скатерна Т. Д., Копіч В. М., Цернюк В. М., Харченко О. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ ЛІНОЛЕЇЛГІДРОКСАМОВОЇ КИСЛОТИ НА ЛІПОКСИГЕНАЗИ IN VITRO

Романько М. Є., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М.
ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА ТА СРІБЛА НА АТР-азну АКТИВНІСТЬ НАТИВНИХ І РЕГІДРАТОВАНИХ КЛІТИН Escherichia coli

Дробінська О. В., Кравченко О. О., Ковальова В. А., Артеменко О. Ю., Остапченко Л. І.
ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН І АКТИВНІСТЬ ФОСФОЛІПАЗИ С В ЕПІТЕЛІОЦИТАХ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ПРИ КОЛІТАСОЦІЙОВАНОМУ КАНЦЕРОГЕНEЗІ

Крилова Н. Г., Кулагова Т. А., Семенкова Г.? Н.?, Черенкевич С. Н.
ВІТАМІН К3-ІНДУКОВАНА АКТИВАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСНЮ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ

Сибірна Н. О., Буслик Т. В.
ПОРУШЕННЯ СПЕКТРА ПРОТЕЇНІВ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1-ГО ТИПУ

Нікітченко Ю. В., Дзюба В. М., Попович А. С., Бондар В. В., Шеремет Г. О.
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМАТИЧНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА НАДМІРНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО ХАРЧУВАННЯ


Методи

Демків О. М., Гайда Г. З., Гончар М. В.
ЕНЗИМАТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ РЕКОМБІНАНТНИХ ДРІЖДЖІВ Hansenula polymorpha


© Українский біохімічний журнал