Архiв журналу > 2009 > №6, листопад-грудень |

Ензиматичний метод визначення вмісту формальдегіду з використанням формальдегіддегідрогенази рекомбінантних дріжджів hansenula polymorpha.

Демків О. М. | Гайда Г. З. | Гончар М. В.

Розроблено ензиматичний метод визначення вмісту формальдегіду з використанням формальдегід-дегідрогенази рекомбінантних дріжджів Hansenula polymorpha. Лінійність методу зберігається в межах 0,01–0,05 мМ, а його порогова чутливість становить 0,007 мМ. Порівняння цього методу з іншими свідчить, що процедура проведення аналізу досить проста: метод не вимагає перетворення формальдегіду на хімічний аддукт для вилучення з аналізованого зразка. Крім того, тривалість реакції скорочується і не потребує шкідливих для здоров’я дослідника етапів, наприклад нагрівання в сильній кислоті (зокрема хромотроповій). Запропонований метод апробовано на зразках довкілля (стічних водах), фармакологічних препаратів, харчових продуктів, а одержані дані корелюють із результатами відомих хімічних методів.

 

Отримано: 0000-00-00

Опублiковано на сайтi: 2009-12-12

© Український бiохiмiчний журнал