Архiв журналу > 2009 > №6, листопад-грудень |

Фосфоліпідний склад плазматичних мембран і активність фосфоліпази с в епітеліоцитах товстої кишки щурів при колітасоційованому канцерогенeзі.

Остапченко Л. І. | Дробінська О. В. | Кравченко О. О. | Ковальова В. А. | Артеменко О. Ю.

Установлено, що розвиток запального захворювання товстої кишки – виразкового коліту – супроводжується зменшенням вмісту основних фосфоліпідів (фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну) плазматичних мембран епітеліоцитів. Виявлено, що такі зміни супроводжуються зростанням активності одного з ензимів гідролізу фосфоліпідів – фосфоліпази С – та підвищенням внутрішньоклітинного вмісту Са2+. Стимуляція експериментального канцерогенезу при запаленні кишечнику призводить до подальшого підвищення порівняно з контролем активності фосфоліпази С і вірогідного зменшення кількості фосфоліпідів – фосфатидилхоліну, фосфатидилінозитолу і фосфатидилсерину – на тлі поступової нормалізації рівня цитозольного Са2+.

 

Отримано: 0000-00-00

Опублiковано на сайтi: 2009-12-12

© Український бiохiмiчний журнал