Архiв журналу > 2009 |

№6, листопад-грудень (2009)

Огляди

 • Онкогени ret/ptc та механізми їхнього залучення до тиреоїдного канцерогенезу.

  Воскобойник Л. Г.

 • Швидкість молекулярної еволюції розчинної тіамінтрифосфатази ссавців.

  Макарчиков О. Ф.

Експериментальні роботи

 • Активність ензиматичної антиоксидантної системи у тканинах щурів за надмірного та обмеженого харчування.

  Нікітченко Ю. В. | Дзюба В. М. | Попович А. С. | Бондар В. В. | Шеремет Г.О.

 • Вітамін к3 -індукована активація молекулярного кисню у клітинах гліоми.

  Крилова Н. Г. | Кулагова Т. а. | Семенкова Г. Н. | Черенкевич С. Н.

 • Вплив калікс[4]аренів на активність АТР-ази актоміозинового комплексу та субфрагмента-1 міозину міометрія.

  Бевза А. А. | Лабинцева Р. Д. | Родік Р. В. | Черенок С. О. | Костерін С. О. | Кальченко В. І.

 • Вплив наночастинок золота та срібла на ATP-азну активність нативних і регідратованих клітин escherichia coli.

  Петренко О. Ю. | Сосімчик І. О. | Черкашина Д. В. | Семенченко О. А. | Скулачов В. П.

 • Моделювання дії лінолеїлгідроксамової кислоти на ліпоксигенази in vitro.

  Скатерна Т. Д. | Копич В. М. | Цернюк В. М. | Харченко О. В

 • Порушення спектра протеїнів мембран еритроцитів при цукровому діабеті 1-го типу

  Сибірна Н. О. | Буслик Т. В.

 • Фосфоліпідний склад плазматичних мембран і активність фосфоліпази с в епітеліоцитах товстої кишки щурів при колітасоційованому канцерогенeзі.

  Остапченко Л. І. | Дробінська О. В. | Кравченко О. О. | Ковальова В. А. | Артеменко О. Ю.

Методи

 • Ензиматичний метод визначення вмісту формальдегіду з використанням формальдегіддегідрогенази рекомбінантних дріжджів hansenula polymorpha.

  Демків О. М. | Гайда Г. З. | Гончар М. В.

Історія науки

 • Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна і сучасна біологія

  Комісаренко С. В. | Данилова В. М.

© Український бiохiмiчний журнал