title ua

Архів журналу > 2009 > № 5, вересень-жовтень

МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У КЛІТИНАХ ЗЕЛЕНИХ
СІРКОВИХ БАКТЕРІЙ Chlorobium limicolа YA-2002

М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: M_Gorishniy @ukr.net

Досліджено природу полісахариду, що накопичується у клітинах фотосинтезувальних зелених сіркових бактерій Chlorobium limicolа Ya-2002. За допомогою інфрачервоної спектрометрії показано, що цей полісахарид на 90–95% ідентичний глікогену печінки бика. Екзогенні глюкоза, сахароза, мальтоза, лактат не стимулюють утворення глікогену. Зростання рівня глікогену у клітинах відбувається при додаванні ацетату і пірувату в умовах культивування бактерій за освітлення і за наявності у середовищі СО2 і Н2S. Відмиті клітини C. limicola Ya-2002 не використовують глюкозу середовища ні за умов освітлення, ні у темряві, однак за освітлення активно використовують ацетат і піруват. При інкубації відмитих клітин у темряві рівень внутрішньоклітинного глікогену понижується приблизно у три рази, а при інкубації клітин на світлі – зростає. Зниження рівня глікогену у клітинах за інкубації їх у темряві супроводжується нагромадженням у середовищі карбонових кислот, серед яких переважає ацетат.

Ключові слова: зелені сіркобактерії, глікоген, полісахарид, ацетат, піруват.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал