title ua
 
Архів журналу > 2009 > № 5, вересень-жовтень

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЇ РІЗНИХ ФЛАВОНОЇДІВ
НА ПРОХОДЖЕННЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ ТА ІНДУКЦІЇ
АПОПТОЗУ У КЛІТИНАХ ЛІНІЇ МТ-4 ГОСТРОЇ
ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ЛЮДИНИ

О. О. Фільченков, М. П. Завелевич

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У клітинах лінії МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини проведено порівняльний аналіз цитотоксичності та апоптогенних ефектів in vitro восьми різних за структурою флавоноїдів трьох­ головних підкласів: флавонів, флавонолів та флаванонів. Для ідентифікації апоптотичних клітин аналізували розподіл ДНК методом проточної цитометрії. Вивчали вплив флавоноїдів на проходження клітинами циклу та активацію каспази-3. Серед флавоноїдів, які досліджували, 7,8-бензофлавон, флавон, кверцетин, хризин та галангін виявились ефективними індукторами апоптозу. В концентраціях, які відповідають ЕД50, ці флавоноїди активують каспазу-3. Вплив флавоноїдів на проходження клітинами МТ-4 циклу був різним. Так, флавон та морин спричинюють накопичення клітин у фазі G0?/G1, а 7,8-бензофлавон, нарингенін, кверцетин, апігенін – у фазі G2/M. Не виявлено кореляції між здатністю до індукції апоптозу та фазоспецифічними ефектами флавоноїдів, які досліджували. Обговорюється зв’язок між хімічною структурою та апоптогенною активністю флавоноїдів.

Ключові слова: гостра лімфобластна лейкемія, флавоноїди, апоптоз, каспаза-3, проточна цитометрія.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал