title ua 

Архів журналу > 2009 > № 5, вересень-жовтень

ОЦІНКА ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ НОВОГО ПОХІДНОГО
МАЛЕІМІДУ З ЦИТОСТАТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
І ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСЛЕННЯ
ТА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ПЕЧІНКИ

С. В. Яблонська, О. М. Філінська, Г. В. Островська, В. К. Рибальченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Встановлено, що нове похідне малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон (МІ-1) з цитостатичною активністю не ушкоджує клітини печінки щурів після інтрагастрального введення, про що свідчить активність аланін- та аспартатамінотрансфераз, лактатдегідрогенази та лужної фосфатази у сироватці крові. Попереднє введення МІ-1 частково запобігає ураженню клітин печінки CoCl2. Досліджено вміст тіобарбітурат-активних продуктів, карбонільних груп протеїнів, відновленого глутатіону, а також активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази і глутатіон-S-трасферази у клітинах печінки після одно- та десятиденного введення похідного малеіміду. Встановлено, що одноразове введення МІ-1 не спричинює вірогідних змін пероксидного окислення та антиоксидантної системи у клітинах печінки. Після його десятиденного впливу підвищується активність глутатіон-S-трасферази, удвічі пригнічується активність супероксиддисмутази, тоді як інші показники вірогідно не змінюються. Десятиденне введення CoCl2 спричинює у клітинах печінки окремі прояви оксидативного стресу, що частково нівелюються у разі попереднього застосування похідного малеіміду.

Ключові слова: похідне малеіміду, амінотрансферази, пероксидне окислення, антиоксидант­на система, CoCl2.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал