Архiв журналу > 2009 > №5, вересень-жовтень |

Зміна спектра протеїнів у тканинах карася сріблястого залежно від сезону та температури утримання

Гулевський О. К. | Реліна Л. І . | О. Г. Погожих

У роботі порівнювали ефекти N-стеароїлетаноламіну (NSE), N-олеоїлетаноламіну (OEA) та суміші N-ацилетаноламінів (NAE) на виживання ембріональних клітин у культурі, розвиток апоптозу та активність мітохондріальних ензимів сукцинатдегідрогенази (СДГ) і гліцерофосфатдегідрогенази (ГФДГ) за нормальних умов та дії іонізуючої радіації в низьких і високих дозах.

Виявлено, що всі досліджувані NAE здатні дозозалежно модулювати проліферативну активність як інтактних, так і опромінених клітин. найвираженіший ефект спостерігається за дії суміші NAE. Установлено, що NAE запобігають ушкоджувальній дії іонізуючої радіації, зокрема активації апоптотичної загибелі клітин. Порівняльний аналіз показує, що NSE і OEA в культивованих клітинах відповідно знижують загальну активність СДГ (на 42,3 та 44,14%) і ГФДГ (на 14,67% та 17,33%), а в разі додавання до інкубаційного середовища суміші NAE інгібують загальну активність СДГ (на 20%) на тлі підвищення загальної активності ГФДГ на 20%. Згідно з одержаними нами даними припускається, що антипроліферативна властивість NAE пов’язана з їхнім впливом на функціонування мітохондрій.

 

Отримано: 2009-04-13

Опублiковано на сайтi: 2009-10-10

© Український бiохiмiчний журнал