Архiв журналу > 2009 |

№5, вересень-жовтень (2009)

Огляди

 • Нітрування тирозину як регуляторна посттрансляційна модифікація протеїнів.

  Я. Б. Блюм | Ю. А. Красиленко | A. І. Ємець

 • Хвороби печінки,ожиріння, інсулінорезистентність, метаболізм, запалення, БАЖІП, фізичні вправи.

  А. Дж. Патрик-Мелин | М. І. Калинський | К. Р. Келлі | Дж. М. Г аус | Т. П. Дж. Соломон | Дж. П. Кірван

Експериментальні роботи

 • Вплив n-ацилетаноламінів на виживання культури ембріональних клітин за дії радіаційного опромінення

  Асмолкова В.С. | Лавренчук Г. Й. | Хмель Т. О. | Гула Н. М.

 • Вплив гомоцистеїну на структуру та функції трофобласта плаценти людини.

  О. П. Марценюк | К. Л. Романец | Оболенська М. Ю. | Б. Хупертц

 • Вплив ліпосомного глюкозамініл-мурамілдипептиду на продукцію супероксиду та оксиду азоту макрофагами мишей.

  О. В. Паршиков | О. В. Стефанов

 • Вплив продуктів розщеплення протромбіну на активацію та агрегацію тромбоцитів

  Д. С. Корольова | Чернишенко В. О. | О. В. Горницька | Платонова Т. М.

 • Зміна спектра протеїнів у тканинах карася сріблястого залежно від сезону та температури утримання

  Гулевський О. К. | Реліна Л. І . | О. Г. Погожих

 • Мікроміцети – продуценти ендоглюканази, що здатні руйнувати рослинні відходи

  C. В. Oлішевська | В. Л. Айзенберг | Василевская В. Н. | Н. М. Жданова | І. М. Курченко, | Г. П. Капічон | Л. В. Артишкова | Л. Т. Наконечна

 • Метаболізм вуглеводів у клітинах зелених сіркових бактерій Chlorobium limicolа Ya-2002.

  М. Б. Горішний | С. П. Гудзь | Гнатуш А. Р.

 • Оцінка гепатотоксичності нового похідного малеіміду з цитостатичною активністю і його вплив на пероксидне окислення та антиоксидантну систему печінки

  Яблонська С. В. | О. М. Філінська | Г. В. Островська | Рибальченко В. К.

 • Порівняльний аналіз дії різних флавоноїдів на проходження клітинного циклу та індукції апоптозу У клітинах лінії МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини.

  Фільченков О. О. | М. П. Завелевич

 • Роль вітаміну е в регуляції гідроксилювання холекальциферолу за d-гіповітамінозу та d-гіпервітамінозу

  Апуховська Л. І. | Великий М. М. | Лотоцька Є. Є. | Хоменко А. В.

© Український бiохiмiчний журнал