title ua

Архів журналу > 2009 > № 4, липень-серпень

ПЕРОКСИД ВОДНЮ ІНГІБУЄ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗНУ
АКТИВНІСТЬ САРКОЛЕМИ МІОМЕТРІЯ

Ю. В. Данилович

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували ацетилхолінестеразну активність у сарколемі міометрія. Установлено, що інгібувальний ефект пероксиду водню за низьких фізіологічних концентрацій є дозозалежним. Значення уявної константи інгібування Кі і коефіцієнта Хілла nH становили 2,4 ± 0,4 мкМ (n = 5) та 0,65?±?0,08 (n = 4) відповідно. Пероксид водню в концентраціях від 1,6 до 6,4 мкМ зумовлює монотонне зниження початкової максимальної швидкості реакції гідролізу ацетилтіохолінброміду більше ніж утричі: за 6,4 мкМ Н2О2 вона становить 174 ± 23 мкмоль/год тіохолінброміду на 1 мг протеїну, в той час як у контролі – 586 ± 83 (n = 7). Пероксид водню у вищезазначених концентраціях знижує уявну константу Міхаеліса з 2,5 ± 0,5 мМ (контроль) до 0,9 ± 0,1, 0,5 ± 0,1 та 0,46 ± 0,09 у присутності 1,6, 3,2 та 6,4 мкМ інгібітора відповідно (n = 7). Отже, спостерігається підвищена спорідненість ензиму до субстрату. Встановлено, що у присутності дитіотрейтолу інгібувальний ефект Н2О2 частково зменшується. Це свідчить про зв’язок дії пероксиду водню з функціонально важливими SH-групами ензиму, які належать або цистеїну, або селеноцистеїну.

Ключові слова: міометрій, пероксид водню, ацетилхолінестераза.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал