title ua

Архів журналу > 2009 > № 4, липень-серпень

РЕГУЛЯЦІЯ ТРАНСКРИПЦІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ЕКСПРЕСІЇ
 ГЕНА GSTP1 ЛЮДИНИ У КЛІТИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
 ТА ХОРІОКАРЦИНОМИ

A. M. Слончак1, A. Kведук2, Дж.?Жешовска-Вольни2, M. Ю. Оболенська1

1Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ;
2Раковий центр ім. М. Склодовської-Кюрі та Інститут онкології у Глівіце;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Глутатіон S-трансфераза Р1 є головним ферментом ІІ фази детоксикації в більшості типів клітин. Аберантна експресія GSTP1 пов’язана з канцерогенезом та з формуванням множинної стійкості пухлин до хіміотерапії. Транскрипція гена GSTP1 регулюється за рахунок метилювання промотору та дії транскрипційних факторів. Щоб дослідити механізми, які відповідають за різні рівні експресії гена, що спостерігаються у клітинах Hbl-100 та BeWo нами було застосовано люциферазний тест для з’ясування функціональної ролі промоторних елементів та дослідження електрофоретичної рухливості ДНК-протеїнових комплексів для ідентифікації транскрипційних факторів. Використані підходи дозволили встановити, що за клітинно-специфічний рівень експресії гена GSTP1 у клітинах Hbl-100 та BeWo відповідає зв’язування транскрипційних факторів із сайтами ARE, CRE та NF-?B. Також було встановлено, що у клітинах BeWo відбувається част­кове метилювання промотору.

Ключові слова: глутатіон S-трансфераза Р1, експресія гена, канцерогенез, промотор, метилювання ДНК, елемент відповіді, транскрипційний фактор, регуляція транскрипції.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал