title ua

Архів журналу > 2009 > № 4, липень-серпень

ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ СУБОДИНИЦІ?В ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ
ЩОДО ГІСТОЦИТАРНОЇ ЛІМФОМИ ЛЮДИНИ U937
 
Н. В. Короткевич, А. Ю. Лабинцев, А. А. Кабернюк, О. С. Олійник,
С. І. Романюк, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Субодиниця B дифтерійного токсину (ДТ) відповідає за його зв’язування з рецептором клітин та за транслокацію каталітичної субодиниці А токсину через мембрану ендосоми до цитозолю клітини. Рецептором для ДТ та його В-субодиниці є мембранозаякорений попередник гепаринзв’язувального фактора росту, подібного до епідермального фактора росту (pro-HB-EGF), який за дії металопротеїназ може переходити в розчинну форму фактора (sHB-EGF). Остання є потенційним мітогеном для багатьох типів клітин. Оскільки вільна В-субодиниця ДТ не виявляє каталітичну активність, вважають, що вона не може бути токсичною, проте її вплив на клітини in vitro залишається недослідженим. Метою нашої роботи було, використовуючи рекомбінантні аналоги В-субодиниці ДТ, вивчити її вплив на життєздатність клітин, чутливих до дифтерійного токсину.
Показано, що рекомбінантний аналог В-субодиниці ДТ вже при концентрації 12,8х10-7 М справляє цитотоксичний вплив на культуру клітин гістоцитарної лімфоми людини U937, яка експресує значну кількість sHB-EGF. Крім того, подібну цитотоксичність також виявляє химерний протеїн на основі В-субодиниці і посиленого зеленого флуоресцентного протеїну (ЕGFP), однак сам рекомбінантний ЕGFP не впливає на життєздатність досліджуваних клітин. Максимальна загибель клітин за даними тесту з використанням Annexin-V-FITC/PI спостерігається через 48-му годину культивування.
Цитотоксичний тест із використанням трипанового синього або пропідію йодиду виключає прямий вплив досліджуваних протеїнів на цілісність плазматичної мембрани клітин через здатність В-субодиниці до утворення пор. Отже, нами було запропоновано гіпотезу, згідно з якою реалізація цитотоксичного впливу рекомбінантної субодиниці В ДТ та її похідного на культуру клітин U937 відбувається шляхом інгібування мітогенної активності sHB-EGF. Такий інгібувальний вплив може призводити до індукції апоптозу.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний фактор росту, подібний до епідермального фактору росту (HB-EGF), апоптоз, дифтерійний токсин, В-субодиниця дифтерійного токсину, гістоцитарна лімфома людини U937.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал