title ua

Архів журналу > 2009 > № 4, липень-серпень

РІВЕНЬ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТІОЛІВ ТА ФОЛАТІВ
У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ
 
О. П. Марценюк1,2, Ш. Мішланова3, К. Л. Романець2,
Н. М. Теплюк4, М. Ю. Оболенська1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
3Наукове відділення Cловацького медичного університету, Братислава;
4Відділ клітинної біології та раковий центр, Медична школа
Університету Массачусетс, Ворчестер, США;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Плацента є органом, в якому відбуваються активні метаболічні процеси і формується певний кількісний та якісний набір речовин, що потрапляють до плоду. З огляду на високий рівень акушерської патології в Україні, в т.ч. прееклампсії, анемії тощо, ми вважали доцільним дослідити у плаценті людини фолатзалежні процеси, з порушенням яких пов’язане виникнення багатьох ускладнень вагітності. Дослідження проводили на 38 зразках зрілої плаценти за перебігу вагітності у жінок без порушень та на 58 зразках за вагітності з ускладненнями, які досить поширені в Україні.
У зразках плаценти визначали рівень фолатів і компонентів метіонінового циклу – метіоніну та гомоцистеїну, цистеїну і глутатіону, а також досліджували поліморфізм метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR), яка каталізує необоротне перетворення 5,10-метилентетрагідрофолату на 5-метилтетрагідрофолат – донор метильної групи до метіонінового циклу.
З’ясували, що мутантні генотипи MTHFR – С677Т та Т677Т – присутні здебільшого у плаценті під час ускладненого перебігу вагітності. В разі ускладненої вагітності і носійства С/Т-генотипу MTHFR вміст досліджуваних нами амінотіолів та фолатів у її зразках вірогідно, хоча і з неоднаковою спрямованістю, асоціюється з рівнем гомоцистеїну – типового маркера фолатзалежного метіонінового циклу та пов’язаних із ним процесів.
Позитивна кореляція гомоцистеїну з рівнем цистеїну є найістотнішою і спостерігається майже в усіх зразках плаценти (за винятком одного) незалежно від генотипу та наявності/відсутності ускладнень вагітності, що, згідно з нашим припущенням, свідчить про можливість транссульфування гомоцистеїну у плаценті людини.

Ключові слова: амінотіоли, фолати, плацента людини, гомоцистеїн, патологія вагітності.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал