Архiв журналу > 2009 > №4, липень-серпень |

Виявлення антиаденовірусних антитіл методом поверхневого плазмонного резонансу

Л. М. НОСАЧ | П. М. БОЛТОВЕЦЬ | С. Д. ЗАГОРОДНЯ | О. Ю. ПОВНИЦЯ | А. В. ГОЛОВАНЬ | Н. І. НЕТРЕБА | Л. І. ДОБРОЧИНСЬКА

Показана можливість виявлення антиаденовірусних антитіл методом поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Іммобілізація на поверхні сенсора гексону чи очищеного деградованого аденовірусу людини одного із типів (Ад 2) дозволяє виявляти антитіла до антигенної детермінанти гексону широкої специфічності, спільної для аденовірусів людини різних типів. Визначено оптимальні умови для іммобілізації антигену і утворення комплексу антиген-антитіло. Проведено порівняльний аналіз визначення рівня антитіл методами ППР та імуноферментного аналізу (ІФА) у зразках кролячих сироваток, одержаних проти гексону і аденовірусів різних серотипів (1, 2 та 6). Біосенсор був використаний для детекції антиаденовірусних антитіл у сироватках крові дітей із загостренням хронічних неспецифічних бронхолегеневих захворювань (ХНБЛЗ). Чутливість методу ППР порівняно з ІФА становила 86,9%, а порівняно з методом флуоресціюючих антитіл (МФА) – 89,5%.

 

Отримано: 2009-04-08

Опублiковано на сайтi: 2009-08-08

© Український бiохiмiчний журнал