Архiв журналу > 2009 > №4, липень-серпень |

Цитотоксичність троглітазону – структурного аналога alpha-токоферолу – опосередковується інгібуванням nad (p)h-хіноноксидоредуктази

Петрова Г. В. | Донченко Г. В.

Визначено, що alpha-токоферол і піоглітазон у концентрації до 100 мкМ не змінюють життєздатність тимоцитів щура, у той час як троглітазон і О±-токоферол з укороченим до 6 атомів вуглецю бічним ланцюгом (alpha-токоферол С6) виявляють виражену цитотоксичну дію. Вперше показано, що троглітазон і alpha-токоферол С6, на відміну від alpha-токоферолу й піоглітазону, значною мірою інгібують NAD(P)H-хіноноксидоредуктазу ( DT-діафоразу) і цей ефект посилюється специфічним інгібітором DT-діафорази – дикумаролом. Одержані дані дозволяють зробити висновок про те, що цитотоксична дія троглітазону й alpha-токоферолу С6

пов’язана з наявністю в їхній структурі хроманового ядра з модифікованим відносно alpha-токоферолу бічним ланцюгом і опосередковується інгібуванням DT-діафорази – ензиму детоксикації ксенобіотиків.

 

Отримано: 2009-09-06

Опублiковано на сайтi: 2009-08-08

© Український бiохiмiчний журнал