Архiв журналу > 2009 > №4, липень-серпень |

Активність ензимів синтезу гідрогенсульфіду в нирках щурів.

А. В Мельник | Пентюк О. О.

Проведено дослідження активності та кінетичних характеристик ензимів, які беруть участь в утворенні гідрогенсульфіду в нирках щурів. Основними субстратами для його синтезу є цистеїн, гомоцистеїн та тіосульфат. Установлено, що найвища активність у синтезі гідрогенсульфіду притаманна тіосульфат–дитіосульфуртрансферазі та цистеїнамінотрансферазі, дещо менша – цистатіонін-beta-синтазі та цистатіонін-gamma;-ліазі. Найбільшу спорідненість до субстрату виявлено у тіосульфат-дитіосульфідтрансферази і цистатіонін-gamma-ліази. Всім ензимам, що причетні до продукування гідрогенсульфіду, властиве субстратне інгібування, яке особливо істотне за дії тіосульфат–дитіосульфідтрансферази.

 

Отримано: 2009-01-29

Опублiковано на сайтi: 2009-08-08

© Український бiохiмiчний журнал