title ua

Архів журналу > 2009

Том 81, № 3, травень-червень, 2009


Огляди

Варбанець Л. Д., Борзова Н. В.
МАНАНАЗИ МІКРООРГАНІЗМІВ

Мінаєв Б. П.
СПІН-КАТАЛІЗ У ПРОЦЕСАХ ФОТО- ТА БІОАКТИВАЦІЇ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСНЮ

Порубльова Л. В., Ребрієв А. В., Громовий Т. Ю., Міня І. Й., Оболенська М. Ю.
MALDI-TOF МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІОЛОГІЧНИХ СПОЛУК

Експериментальні роботи

Сидорова А. О., Степаненко С. П., Пархоменко Ю.? М.?
ХАРАКТЕРИСТИКА ТІАМІНТРИФОСФАТАЗИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З?ПЛАЗМАТИЧНИМИ МЕМБРАНАМИ НЕРВОВИХ КЛІТИН

Бобровник С. О., Демченко М. О., Комісаренко С. ?В.?
НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ АФІННОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Кіт Ю. Я., Магорівська І. Р., Гаврилюк А. М., Чоп’як В. В., Білий Р. О., Стойка Р. С.
ПРОТЕОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ IgG СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Козак М. Р., Влізло В. В., Кіт Ю. Я., Стойка Р. С.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ КЛАСУ G МИШЕЙ, ЯКИМ ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗГОДОВУВАЛИ МОЗОК ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Кабернюк А. А., Олійник О. С., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
ТОКСИННЕЙТРАЛІЗУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ АНТИТІЛ ДО РЕКОМБІНАНТНИХ СУБОДИНИЦЬ А І В ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ ТА НОВИЙ МЕТОД ЇХНЬОЇ ОЦІНКИ

Андрійчук Т. Р., Ракша Н. Г., Цудзевич Б. О., Остапченко Л. І.
УЧАСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ У РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОМУ АПОПТОЗІ ЛІМФОЦИТІВ ТИМУСА ЩУРІВ

Хмель Т. О., Гула Н. М., Асмолкова В. С., Лавренчук Г. Й.
N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІН ІНГІБУЄ ПРОЛІФЕРАЦІЮ ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИН ТА МОДУЛЮЄ АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ЕНЗИМІВ У НОРМАЛЬНИХ І ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИНАХ

Гулевський О. К., Грищенко В. І., Іванов Є.?Г.?
ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНИ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ЗА МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ: НОРМАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ФРАКЦІЇ КОРДОВОЇ КРОВІ ТА КРОВІ МОЛОЧНИХ ТЕЛЯТ

Церковняк Л. С., Бега З. Т., Остапчук А.?Н.?, Кузьмін В. Е., Курдиш И.? К.?
УТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК ІНДОЛЬНОЇ ПРИРОДИ БАКТЕРІЯМИ РОДУ Azotobacter

© Український біохімічний журнал