2009 |

№3, травень-червень (2009)

Огляди

 • MALDI-TOF мас-спектрометрія у дослідженні високомолекулярних біологічних сполук

  Порубльова Л. В. | Ребрієв А. В. | Громовий Т. Ю. | Міня І. Й. | Оболенська М. Ю.

 • Мананази мікроорганізмів

  Варбанець Л. Д. | Борзова Н. В.

 • Спін-каталіз у процесах фото- та біоактивації молекулярного кисню

  Мінаєв Б. П.

Експериментальні роботи

 • N-стеароїлетаноламін інгібує проліферацію трансформованих клітин та модулює активність мітохондріальних ензимів у нормальних і трансформованих клітинах

  Хмель Т. О. | Гула Н. М. | Асмолкова В.С. | Лавренчук Г. Й.

 • Біологічні особливості муноглобулінів класу G мишей, яким тривалий час згодовували мозок великої рогатої худоби

  Козак М. М. | Влізло В. В. | Кiт Ю. Я. | Стойка Р. С.

 • Глікозаміноглікани хрящової тканини щурів за механічної травми: нормалізаційний вплив низЬкомолекулярної фракції кордової крові та крові молочних телят

  Гулевський О. К. | Грищенко В. І. | Іванов Є. Г.

 • Недоліки традиційного методу визначення афінності та їх усунення

  Бобровнік С. А. | Демченко М. О. | Комісаренко С. В.

 • Протеолітична активність IgG сироватки крові хворих на системний червоний вовчак

  Кiт Ю. Я. | Магорівська І. Р. | Гаврилюк А. М. | Чоп’як В. В. | Білий Р. О. | Стойка Р. С.

 • Токсиннейтралізуючі властивості антитіл до рекомбінантних субодиниць А і В дифтерійного токсину та новий метод їхньої оцінки

  Кабернюк А. А. | Олійник О. С. | Колибо Д. В. | Комісаренко С. В.

 • Утворення біологічно активних сполук індольної природи бактеріями роду Azotobacter

  Церковняк Л. С. | Бега З. Т. | Остапчук А. М. | Кузьмін В. Е. | Курдиш И. К.

 • Участь протеолітичних ензимів у радіаційно-індукованому апоптозі лімфоцитів тимуса щурів

  Остапченко Л. І. | Андрійчук Т. Р. | Ракша Н. Г. | Цудзевич Б. О.

 • Характеристика тіамінтрифосфатази, асоційованої з плазматичними мембранами нервових клітин

  Сидорова А. А. | Степаненко С. П. | Пархоменко Ю. М.

© Український бiохiмiчний журнал