Архів журналу > 2009 > № 2, березень-квітень

ВПЛИВ 17?-ЕСТРАДІОЛУ НА ЕКСПРЕСІЮ мРНК
ПРОАПОПТИЧНОГО ПРОТЕЇНУ ВАХ І РІВЕНЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ
ДНК У КОРІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ

М. Д. Тронько1, О. І. Ковзун1, Є. М. Грінченко2, О. С. Микоша1

1Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка АМН України», Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували вплив 17?-естрадіолу (Е2) на рівень мРНК проапоптичного протеїну Вах та фрагментацію ДНК у тканині кори надниркових залоз людини. З’ясовано, що внесення 17?-естрадіолу в середовище інкубації призводить до зменшення рівня мРНК проапоптичного протеїну Вах в адренокортикоцитах на 21% порівняно з контролем, а інтенсивність фрагментації ДНК знижується за впливу цього гормону на 50%. Одержані дані дають підставу вважати, що 17?-естрадіол виявляє істотну антиапоптичну дію в корі надниркових залоз.

Ключові слова: кора надниркових залоз, естрадіол, Вах, фрагментація ДНК.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал