Архів журналу > 2009 > № 2, березень-квітень

ЗМІНА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦИТОЗОЛЬНОГО Сa2+ ЗА ДІЇ
ПОЗАКЛІТИННОГО АТР ТА ЕКТО-АТР-азна АКТИВНІСТЬ
У ТИМОЦИТАХ І ТРАНСФОРМОВАНИХ КЛІТИНАХ МТ-4
 
С. М. Гребіник1, О. Ю. Артеменко1, І. І. Гринюк1,
О. М. Перепеліцина2, О.?П.?Матишевська1
 
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна; 2Bідділення біотехнічних проблем діагностики
Інституту проблем кріобіології та кріомедиципни НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТР0) на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) в нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лейкозу) Т-клітинах. Внесення 1 мМ АТР до позбавленого іонів Са середовища інкубації навантажених зондом індо-1 клітин обох типів не впливає на рівень [Ca2+]і. У разі подальшого додавання 1 мМ СаСl2 до середовища інкубації у клітинах МТ-4 зафіксовано швидке і значне підвищення [Ca2+]і, яке утримується упродовж 10 хв і не пригнічується інгібітором фосфоліпази С 0,2 мМ неоміцином, тобто спричинено входом катіона з позаклітинного середовища. Клітини обох типів виявляють екто-АТР-азну активність за присутності 1 мМ MgCl2 або СаСl2 в середовищі інкубації. За оцінки кінетичних параметрів величина максимальної швидкості гідролізу АТР клітинами МТ-4 є більш високою, а константи активації іонами Mg або Са – більш низькими порівняно з відповідними параметрами гідролізу АТР0 тимоцитами. Обговорюється можливе функціональне значення підвищеного рівня екто-АТР-азної активності у злоякісно-трансформованих Т-клітинах.

Ключові слова: тимоцити, клітини МТ-4, індо-1, цитозольний Са2+, екто-АТР-аза, кінетичні параметри.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал