Архів журналу > 2009 > № 2, березень-квітень

ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ
НА?ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ ОПІКОВУ ТРАВМУ В ЩУРІВ
 
Н. М. Гула, А. А. Чумак, А. Г. Бердишев, О. Ф. Мегедь, Т. М. Горідько,
Н. Л. Кіндрук, Г. В. Косякова, О. Д. Жуков
 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Представлено результати вивчення біохімічних механізмів протизапального ефекту ендоканабіноїду N-стеароїлетаноламіну (NSE) на моделі експериментального опіку в щурів. Після нанесення термічного опіку шкіри ІІІ ступеню щури протягом 7 діб щоденно одержували водну суспензію NSE per os у дозі 10 мг/кг маси тіла або змащування опікової поверхні суспензією в концентрації 10 мг/мл води. Вперше показано здатність NSE прискорювати процес загоєння опіку шляхом інгібування продукції прозапальних цитокінів (TNF?, IL-6), нормалізації вмісту нітрит-аніону – стабільного метаболіту оксиду азоту – та активності конститутивної та індуцибельної NO-синтази, а також усунення дисбалансу між процесами ПОЛ та активністю ензимів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази) у плазмі крові, еритроцитах, печінці та селезінці щурів. Визначені нами протизапальні властивості N-стеароїлетаноламіну – ендогенної стабільної сполуки з канабіміметичною дією – дають підстави для створення на його основі принципово нового лікарського засобу для корекції патологічних станів, які супроводжуються запальними процесами.

Ключові слова: N-стеароїлетаноламін, запалення, цитокіни, оксид азоту, пероксидне окислення ліпідів.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал