Архів журналу > 2009 > № 1, січень-лютий

ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПОХІДНІ СУБОДИНИЦІ В ДИФТЕРІЙНОГО
ТОКСИНУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇХ ІЗ КЛІТИНАМИ ЛІНІЇ VERO
 
А. А. Кабернюк, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, О. С. Олійник, Т. А. Редчук,
Н. В. Короткевич, В. Ф. Горчев, С. О. Карахім, С. В. Комісаренко
 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В-субодиниця дифтерійного токсину забезпечує взаємодію токсину з рецепторами клітин-мішеней і транслокацію субодиниці А з ендосомного компартмента до цитозолю чутливих клітин. Флуоресцентно-мічені функціональні аналоги субодиниці В дифтерійного токсину є перспективними інструментами для дослідження цих процесів. Метою роботи було одержання флуоресцентних похідних рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину та встановлення здатності їх специфічно взаємодіяти з поверхнею клітин лінії Vero. Такі похідні було одержано двома різними методами: шляхом кон’югування з ізотіоціанатом флуоресцеїну та шляхом створення химерного поліпептиду субодиниці В із зеленим флуоресцентним протеїном ЕGFP. Методами цитофлуориметрії та конфокальної мікроскопії було підтверджено специфічність взаємодії мічених похідних субодиниці В дифтерійного токсину із клітинами лінії Vero. За допомогою конкурентного аналізу було встановлено, що флуоресцентні похідні мають різну спорідненість до клітин, причому ЕGFP-SbB має вищу спорідненість, ніж FITC-SbB. Результати свідчать про можливість використання одержаних флуоресцентних зондів для визначення експресії рецепторів дифтерійного токсину HB-EGF на клітинах, а також для вивчення особливостей взаємодії токсину з рецепторами клітин-мішеней.

Ключові слова: дифтерійний токсин, рекомбінантна субодиниця В дифтерійного токсину, зелений флуоресцентний білок, HB-EGF, флуоресцентні похідні дифтерійного токсину, флуоресцентні зонди, взаємодія дифтерійного токсину з рецептором.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал