Архів журналу > 2009 > № 1, січень-лютий

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ГЛУТАТІОН–S-ТРАНСФЕРАЗИ Р1-1

А. М. Слончак, М. Ю. Оболенська

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Глутатіон—S-трансфераза Р1-1 (GSTP1-1) є багатофункціональним ензимом, який захищає клітину від дії генотоксичних чинників та апоптозу. У цьому огляді узагальнено сучасні дані щодо будови молекули глутатіон—S-трансферази Р1-1 та його функцій, показано зв’язки між його структурними особливостями та каталітичними властивостями. Порівнюються структурно-функціональні особливості ізоформи Р1 з іншими глутатіон—S-трансферазами. Головний акцент в огляді зроблено на нещодавно відкритих властивостях ензиму модулювати роботу сигнальних шляхів та забезпечувати внутрішньоклітинне зберігання і метаболізм оксиду азоту.

Ключові слова: глутатіон—S-трансфераза Р1-1, детоксикація, протеїнкіназа, оксид азоту, глутатіон, лігандин, апоптоз.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал