Архів журналу > 2009

Том 81, № 1, cічень-лютий, 2009

Огляди

Слончак А. М., Оболенська М. Ю.
СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ГЛУТАТІОН—S-ТРАНСФЕРАЗИ Р1-1
 
Шостя А. М.
РОЛЬ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В РЕГУЛЯЦІЇ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ТА ЗАПЛІДНЕННІ У ССАВЦІВ

Експериментальні роботи

Лабинцева Р. Д., Бобровська О. М., Бевза А. А., Костерін С. О.
ВПЛИВ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМПЕРАТУРИ СЕРЕДОВИЩА ІНКУБАЦІЇ НА ГАЛЬМІВНИЙ ЕФЕКТ ЕОЗИНУ Y НА АТР-азу АКТОМІОЗИНУ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ
 
Варбанець Л. Д., Шубчинський В. В., Похил С. І., Сейфулліна І. Й.,
Шматкова Н.?В., Самбурський С. Е.
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НАТИВНИХ І МОДИФІКОВАНИХ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pragia fontium
 
Сергеєва Т. А., Слінченко О. А., Бровко О. О., Пілецький С. А., Єльська Г. В.
ПОРТАТИВНА СЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОЛІВ НА ОСНОВІ МОЛЕКУЛЯРНО-ІМПРИНТОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ З КАТАЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
 
Мороз О. Ф., Весельський С. П., Лященко Т. П., Нурищенко Н. Є.
ЗМІНИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛІПІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖОВЧІ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕЙРОПЕПТИДУ БОМБЕЗИНУ
 
Омельченко Д. М., Калашник О. М., Коваль Л. М., Скок М. В., Комісаренко С. В.
АНАЛІЗ СИГНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, АКТИВОВАНИХ НІКОТИНОВИМИ АЦЕТИЛХОЛІНОВИМИ РЕЦЕПТОРАМИ У КЛІТИНАХ В-ЛІМФОЦИТАРНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 
Кабернюк А. А., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Олійник О. С., Редчук Т. А., Короткевич Н. В., Горчев В. Ф., Карахім С. О., Комісаренко С. В.
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПОХІДНІ СУБОДИНИЦІ В ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇХ ІЗ КЛІТИНАМИ ЛІНІЇ VERO
 
Чорна Т. І., Хасан Г., Манько В. В., Клевець М. ?Ю.
ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ КАЛЬЦІЙ-СИГНАЛЬНИХ МОЛЕКУЛ У?СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ЛИЧИНКИ Drosophila melanogaster
 
Мельничук Д. О., Хижняк С. В., Грищенко В. А., Кисіль О. О., Войціцький В. М.
СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АПІКАЛЬНОЇ ТА МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАН ЕНТЕРОЦИТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЕНТЕРОПАТОЛОГІЇ ТА СПОСІБ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
 
Марченко М. М., Шмараков І. О., Пасайлюк М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ГЛІКОПРОТЕЇНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ПІД ЧАС РОСТУ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЗА РІЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ ВІТАМІНОМ А
 
Грабовецька Є. Р., Давидов В. В.
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ УТИЛІЗАЦІЇ АЛЬДЕГІДІВ У СЕРЦІ ЩУРІВ РIЗНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
 
Заічко Н. В., Пентюк О. О.
ВПЛИВ АНІОНІВ ГІДРОСУЛЬФІДУ, ДИТІОНІТУ, СУЛЬФІТУ, ТІОСУЛЬФАТУ ТА СУЛЬФАТУ НА АГРЕГАЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ ЛЮДИНИ
 
Филимоненко В. П., Нікітченко І. В., Каліман П.?А.?
АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ L АРГІНІНУ В СЕРЦІ ЩУРІВ ЗА?УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАБДОМІОЛІЗУ

 

Біохімічний мінімум

Чекман І. С.
НАНОЧАСТИНКИ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

© Український бiохiмiчний журнал