Архів журналу > 2009 > № 1, січень-лютий

АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ L-АРГІНІНУ В СЕРЦІ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАБДОМІОЛІЗУ

В. П. Филимоненко, І. В. Нікітченко, П. А. Каліман

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Встановлено, що внутрішньом’язове введення 50%-го водного розчину гліцеролу в дозі 1 мл на 100 г маси тіла спричинює значне накопичення загального гему в сироватці крові щурів, що супроводжується підвищенням вмісту ТБК-реагуючих продуктів та протеїнових карбонільних похідних, а також змінами рівня протеїну. В перші години після ін’єкції гліцеролу спостерігається надходження гему до тканин серця. За добу відмічаються порушення антиоксидантно-прооксидантного балансу в серці: накопичення ТБК-реагуючих продуктів та протеїнових карбонільних похідних, а також активація гемоксигенази і каталази, зниження супероксиддисмутазної активності та збільшення вмісту відновленого глутатіону. Попереднє введення L-аргініну (за 0,5 год до введення гліцеролу) практично не впливає на зміни в сироватці крові, що спричинено ін’єкцією гліцеролу. Проте в серці щурів введення L-аргініну запобігає накопиченню ТБК-реагуючих продуктів та протеїнових карбонільних похідних і нормалізує супероксиддисмутазну та каталазну активність. Крім того, після введення L-аргініну індукція гемоксигенази відбувається раніше. Обговорюються можливі механізми захисної дії L-аргініну в серці щурів в умовах експериментального рабдоміолізу.

Ключові слова: гем, оксид азоту, гемоксигеназа, гліцерол, L-аргінин.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал