Архів журналу > 2009 > № 1, січень-лютий

АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ УТИЛІЗАЦІЇ АЛЬДЕГІДІВ У СЕРЦІ
ЩУРІВ РIЗНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

Є. Р. Грабовецька1, В. В. Давидов2

1НДI бiологiї Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харків;
2ДУ Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, Харків;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З метою поглиблення уявлень щодо механізму змін стійкості серця до стресу залежно від віку організму досліджено активність ензимів катаболізму ендогенних альдегідів у постмітохондріальній фракції міокарда щурів різного віку, яких піддавали іммобілізації. Визначено, що дводенна іммобілізація щурів 1,5-, 2- та 12-місячного віку супроводжується інгібуванням окремих ензимів, які каталізують окисно-відновні перетворення альдегідів (альдегідредуктази та альдегід-дегідрогенази) в постмітохондріальній фракції міокарда. Одночасно відбувається підвищення глутатіон­трансферазної активності в 1,5-місячних щурів і активності NADH-залежної альдегідредуктази – у старих тварин. Такі зміни сприяють обмеженню утилізації ендогенних альдегідів у серці тварин пубертатного вiку, яких піддавали іммобілізаційному стресу.

Ключові слова: мiокард, онтогенез, cтрес, альдегіди, альдегід-дегiдрогеназа, альдегідредуктаза, глутатіонтрансфераза.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал