Архів журналу > 2009 > № 1, січень-лютий

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НАТИВНИХ І МОДИФІКОВАНИХ
ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pragia fontium
Л. Д. Варбанець1, В. В. Шубчинський1, С. І. Похил2,
І. Й. Сейфулліна3, Н.?В.?Шматкова3, С. Е. Самбурський3
 
1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
2Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова АМН України, Харків;
3Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одержано ліпополісахаріди (ЛПС) трьох штамів бактерії Pragia fontium, які модифікували комплексними сполуками германію (IV) – з 2-амінобензоїлгідразоном саліцилового альдегіду (2-NH2-H2Bs), 2-гідроксибензоїлгідразоном саліцилового альдегіду (2-ОH-H2Bs) і нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду (Н2Ns). Модифікацію ЛПС було підтверджено ІЧ-спектрометричним методом. Результати порівняльних досліджень свідчать, що тільки ЛПС P. fontium штаму 20125, який модифіковано координаційною сполукою германію з 2-ОH-H2Bs, не має пірогенної дії. В реакціях подвійної імунодифузії в агарі в гомологічній системі виявлено, що всі модифіковані ЛПС, на відміну від нативних, повністю втрачають антигенну активність.

Ключові слова: Pragia fontium; ліпополісахариди, нативні і модифіковані координаційними сполуками германію; пірогенна і антигенна дія.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал