title ua

Архів журналу > 2008

Том 80, № 6, листопад-грудень, 2008

Огляди

Дубініна О. Ю., Пустигіна А. В.
ОКИСЛЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ ПРОТЕЇНІВ, ЇЇ РОЛЬ ЗА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ
 
Абрат О. Б., Семчишин Г. М., Лущак В. І.
КИСЛОТНИЙ СТРЕС У ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae

Експериментальні роботи

Кубрак О. І., Лущак В. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ?-АМІЛАЗИ З Bacillus sp. BKL20 У Ca2+-АЛЬГІНАТНИХ КУЛЬКАХ
 
Рзаєва О. М., Борзова Н. В., Варбанець Л. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП ?-L-РАМНОЗИДАЗ Penicillium commune 266
 
Бояршин К. С., Крикливий І. А., Тукало М.?А.?
тРНК-ЗАЛЕЖНЕ РЕДАГУВАННЯ ПОМИЛОК ПРОЛІЛ-тРНК–СИНТЕТАЗОЮ З БАКТЕРІЇ Enterococcus faecalis
 
Лило В. В., Півень О. О., Серебрякова К.?В.?, Мацевич Л. Л., Лукаш Л.?Л.?
ВПЛИВ ЛЕКТИНІВ НА РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В КЛІТИНАХ ССАВЦІВ IN?VITRO
 
Нікітченко Ю. В., Падалко В. І., ТкаченкО В. М., Шеремет Г. О., Товстяк В. В.
АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ?-ОПРОМІНЕННЯ ТА РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ
 
Швець В. М., Давидов В. В.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У?СИСТЕМІ ГЛУТАТІОНУ В СЕРЦІ ЩУРІВ ЗА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
 
Губський Ю. І., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Маковецький В. П., Курапова Т. М., Афанасенко О. В., Величко О. М.
АНТИОКСИДАНТНА ТА МЕМБРАНОТРОПНА ДІЯ ПОХІДНИХ МОНОХРОМАНІВ І ТРИМЕТИЛФЕНОЛІВ IN VITRO
 
Шмараков І. О., Марченко М. М.
КСАНТИНОКСИДАЗНА АКТИВНІСТЬ У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ У ПРОЦЕСІ ОНКОГЕНЕЗУ
 
Похоленко Я. О., Порубльова Л. В., Дубей І.?Я.?, Ребрієв А. В., Сутугіна Л.?П.?,
Громовой Т. Ю., Покровський В.?О.?, Оболенська М. Ю., Черних С.?І.
ОДЕРЖАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ІНТЕРФЕРОНУ ?-2b ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ
 
Бацманова Л. М.
АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ В ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ ЕКЗОГЕННОГО ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ
 
Історія біохімії
 
Виноградова Р. П.
ХАЙКІНА БЕЛЛА ЙОСИПІВНА (До 100-річчя від дня народження)
 
Виноградова Р. П.
СИЛАКОВА ГАННА ІВАНІВНА (До 100-річчя від дня народження)
 

© Український бiохiмiчний журнал