Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий
 
ВПЛИВ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ РАЦІОНУ ЖИРАМИ
НА ЕНЗИМАТИЧНІ СИСТЕМИ МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ

 

О. Х. Герич, О. О. Пентюк

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Згодовування щурам протягом 4 тижнів високожирової дієти (частка жирів становила 50% енергетичної цінності раціону проти 20% у контролі) збільшує вміст цитохрому Р-450 у печінці, активність анілін- та n-нітрофенолгідроксилази СYР2Е1; еритроміцин-N-деметилази СYР3А; альдегіддегідрогенази класу 3, UDP-глюкуронозилтрансферази, глутатіон-S-трансферази та N-ацетилтрансферази; але помірно пригнічує індометацин-О-деметилазну активність СYР2С та фенолсульфотрансферази. Зміни в активності ферментів корелюють з активацією процесів глюконеогенезу, глікогенолізу і, особливо, кетогенегезу. Високожирова дієта посилює реакції біотрансформації амідопірину, ацетаніліду, толуолу, сульфадимезину, каталізовані СYР2Е1 і ЗА, ферментами кон’югації та збільшує гепатотоксичність парацетамолу.

Ключові слова: високожирова дієта, ксенобіотики, цитохром Р-450, ферменти кон’югації, ацетанілід, амідопірин, толуол, парацетамол, токсичність.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал