Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ МЕТАЛІВ-МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ БАКТЕРІЙ-ПРОБІОНТІВ

Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, В. В. Вембер, З. Р. Ульберг

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З метою створення комплексних металовмісних пробіотичних препаратів досліджено вплив металів-мікроелементів Zn, Cu, Ag, Au у колоїдній та іонній формах на основні біохімічні показники (АТР-азну активність, трансмембранний потенціал та респіраторну активність) штамів-пробіонтів Escherichia coli Г35 №1-413 та Enterococcus faecalis Г35 №4-410. Встановлено, що всі зазначені метали в іонній формі монотонно дозозалежно інгібують функціональну активність бактерій. Колоїди металів у тих самих концентраційних межах виявляють достовірну стимулювальну дію на біохімічні показники мікроорганізмів з максимумом позитивного ефекту при концентраціях за металом: Zn – 2·10-7–2·10-4?мг/мл, Cu – 8,4·10-7–8,4·10-6 мкг/мл, Ag – 23·10-7–23·10-4 мкг/мл, Au – 5·10-6 мкг/мл. Показано, що культуральні характеристики бактерій-пробіонтів у присутності як іонів, так і колоїдів зазначених металів залишаються стабільними. Достовірна стимуляція ключових ферментів та процесів життєзабезпечення бактерій-пробіонтів колоїдними формами вивчених металів-мікроелементів у встановлених межах концентрацій та розмірності свідчить про можливість застосування їх у складі пробіотичних препаратів для підвищення стійкості та функціональної активності мікроорганізмів-пробіонтів.

Ключові слова: штами-пробіонти, метали-мікроелементи, стимуляція, АТР-азна активність, трансмембранний потенціал, респіраторна активність.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал