Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий

ІМУНОСУПРЕСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ – СТАБІЛЬНОЇ СПОЛУКИ
З КАНАБІМІМЕТИЧНОЮ ДІЄЮ
 
Н. М. Гула, А. А. Чумак, О. Ф. Мегедь, Т. М. Горідько,
Н. Л. Кіндрук, А. Г. Бердишев
 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У роботі наведено результати вивчення біохімічних механізмів впливу N-стеароїлетаноламіну (NSE) на перебіг у тварин алергічної реакції негайного типу (анафілактичного шоку) та уповільненого (контактної гіперчутливості до 2,4-динітрохлорбензолу). NSE вводили морським свинкам per os протягом двох тижнів до провокації анафілаксії. Спостерігали, що ця сполука попереджає підвищення вмісту гістаміну і NO2 в серці, нирках та селезінці. Водночас, NSE запобігає також істотному зниженню кількості нітрит-аніона (NO2-) в печінці і меншою мірою в легенях. При цьому він знижує у міокарді активність індуцибельної і конститутивної NO-синтази, нормалізує вміст ТБК-активних сполук в серці та легенях і гальмує в серці та легенях падіння активностей глютатіонпероксидази, каталази та супероксиддисмутази. Ефект та ступінь впливу NSE на організм залежить від добової дози. Близько 70% тварин, що отримували NSE в дозі 65 мг/кг маси тіла, виживали під час  анафілактичного шоку. Установлено також, що NSE пригнічує реакцію гіперчутливості уповільненого типу і нормалізує вміст NO2- у плазмі крові мишей, але лише в дозі 50 мг/кг маси тіла. В тимусі сенсибілізованих мишей NSE сприяє зниженню вмісту нітрит-аніона. Таким чином, хоча NSE не виявляє спорідненості до специфічних канабіноїдних рецепторів ?– СВ-рецепторів (тобто не є типовим ендоканабіноїдом), – його здатність впливати на алергічні реак­ції негайного та уповільненого типів свідчить про перспективу створення на основі NSE нових лікарських засобів, які принципово відрізнятимуться від усіх відомих нині фармакологічних препаратів із протиалергійними та імунодепресивними властивостями.

Ключові слова: N-стеароїлетаноламін, анафілаксія, реакція гіперчутливості сповільненого типу, гістамін, оксид азоту, пероксидне окислення ліпідів.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал