Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий

ГІСТОНОСПЕЦИФІЧНА ПРОТЕЇНАЗНА ТА ДНК-азна
АКТИВНІСТЬ ЯДЕР ЛІМФОЦИТІВ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ
ПРИ ОНКОГЕНЕЗІ ТА ЗА ДІЇ ГІДРОБРОМІД-5-
(5?,6? БЕНЗОКУМАРОЇЛ-3?)-МЕТИЛАМІНОУРАЦИЛУ

Г. П. Копильчук, М. М. Марченко, Г. В. Яковишин

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували особливості протеолізу гістонів, рівень їхнього карбонілювання та інтенсивність ендонуклеолізу в ядрах лімфоцитів селезінки щурів із трансплантованою карциномою Герена і за введення їм per os гідробромід-5-(5?,6? бензокумароїл-3?)-метиламіноурацилу (БКУ). Установлено посилення процесів окислювальної деструкції гістонів та підвищення гістоноспецифічної протеїназної активності у процесі онкогенезу і за дії БКУ. Водночас, ензиматична активність ДНК-ази І та ДНК-ази ІІ ядер лейкоцитів у щурів-пухлиноносіїв на всіх етапах розвитку злоякісного новоутворення знижується, однак стрімко зростає після введення їм протипухлинного засобу.

Ключові слова: гістоноспецифічний протеоліз, ДНК-азна активність, окислювальна модифікація, лімфоцити селезінки, карцинома Герена.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал