Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий

ЕКСПРЕСІЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПЛАЙС-ВАРІАНТІВ мРНК
6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ
В МИШЕЙ ЗА ГІПОКСІЇ
В. Г. Михальченко1, Д. О.?Мінченко1, K. Tсучигарa2, M. Moне3,

С. В. Комісаренко1, A. Бикфалви3, Г. Eсуми2, О. Г. Мінченко1,2

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Kиїв;
2Науково-дослідний центр інноваційної онкології Східного госпіталю
Національного онкологічного центра Японії, Kaшивa, Японія;
3INSERM U920 Лабораторія молекулярних механізмів ангіогенезу
Університету Бордо 1, Taленс, Франція;
e-mail: ominchenko@yahoo.com

Вивчали експресію 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-3 (PFKFB 3) в різних органах мишей за гіпоксії in vivo. Виявлено суттєве посилення експресії мРНК PFKFB-3 в легенях, сім’яниках та головному мозку мишей за умов гіпоксії. Відкрито декілька нових альтернативних сплайс-варіантів мРНК PFKFB-3, які різняться між собою довжиною та послідовністю амінокислот С-кінцевої регуляторної ділянки, але їхні каталітичні домени для 6-фосфофрукто-2-кінази та фруктозо-2,6-бісфосфатази є ідентичними. Встановлено, що експресія різних альтернативних сплайс-варіантів мРНК PFKFB-3 має органну специфічність і посилюється в умовах гіпоксії по-різному. Результати дослідження вказують на можливу роль сплайс-ізоформ PFKFB-3 в адаптації клітин організму до гіпоксії.

Ключові слова: PFKFB-3 мРНК, альтернативний сплайсинг, легені, сім’яники, мозок, скелетні м’язи, миші.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал