title ua

Архів журналу > 2008 > № 5, вересень-жовтень

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТИРОЗИНОВИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ
ТА ФОСФАТАЗ У КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА
В УМОВАХ ОКСИДАТИВНОГО ТА НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАГОЄННЯ
ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ

О. В. Богданова, Л. І. Кот, К. В. Лаврова, Л. І. Остапченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гострий холодовий стрес може спричинювати утворення виразкових уражень слизової оболонки шлунка внаслідок атакування її активними сполуками кисню та азоту. Відновлення цієї тканини регулюється низкою тирозинових протеїнкіназ. У представленій роботі з’ясовано, що утворення виразкових дефектів призводить до зменшення активності тирозинових протеїнкіназ та фосфатаз, а також зниження вмісту фосфотирозину в білках клітин слизової оболонки шлунка. При цьому спо­стерігається незначне підвищення каталазної активності, інгібування глутатіонпероксидази, підвищення вмісту гідроксил-радикалу та зменшення вмісту цинку. Зниження антиоксидантного потенціалу може призводити до інактивації тирозинових протеїнфосфатаз. Активність синтази оксиду азоту у клітинах слизової оболонки шлунка втричі більша після холодового стресу, що може спричинювати нітрозилювання тирозинових залишків. У подальшому активність синтази оксиду азоту залишається підвищеною. Активація супероксиддисмутази відбувається на 4- та 5-у добу після виразкоутворення, а каталази – нормалізується через дві доби. Тирозинпротеїнкіназна активність у мембранах послідовно підвищується з максимумом на 4-у добу, проте залишається зниженою в цитозолі, як і активність тирозинпротеїнфосфатаз. На 5-у добу вторинно знижується активність глутатіонпероксидази та вміст цинку. Одержані дані можуть слугувати доказом порушення проведення сигналу через тирозинпротеїнкіназні каскади внаслідок зниження тирозинового фосфорилювання як результат підвищення вмісту активних форм кисню та азоту.

Ключові слова: тирозинпротеїнкінази, тирозинпротеїнфосфатази, фосфорилювання, антиоксидантна система, виразкові ураження шлунка.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал