title ua

Архів журналу > 2008 > № 5, вересень-жовтень

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЇ АНТАГОНІСТІВ
ТІАМІНУ ЯК ІНДУКТОРІВ АПОПТОЗУ В НЕРВОВИХ
КЛІТИНАХ РІЗНОГО ТИПУ

С. А. Чорний, Ю. М. Пархоменко

Інститут біохімії ім. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Механізми, відповідальні за високу чутливість клітин нервової тканини тварин до дефіциту тіаміну (вітаміну В1) все ще залишаються мало вивченими. Одним із підходів до розшифровки цього питання є використання в дослідженнях антагоністів тіаміну. У роботі вивчалася чутливість нервових клітин різного походження до дії відомих антагоністів тіаміну, таких як окситіамін (ОТ), піритіамін (ПТ) і ампроліум (Ам). Чотири клітинні лінії: нейронально диференційовані клітини PC-12, астроцити щура DITNC, нейронально диференційовані SH-SY5Y та астроцити людини 1321N1 – використовувалися в експериментах як моделі нервових клітин. За культивування різних типів клітин з антагоністами тіаміну було показано значне дозо- та часозалежне зниження їх виживаності. За цих саме умов спостерігалося підвищення у клітинах кількості активної форми каспази 3 і фрагментації ДНК, що свідчить про розвиток апоптозу. Всі досліджені клітинні лінії виявилися чутливішими до дії ОТ та ПТ, ніж Ам. У той же час Ам, специфічний інгібітор транспортування тіаміну крізь плазматичну мембрану, виявляє значну цитотоксичну дію на клітини нейронного типу і слабку – на астроцити. Останнє спостереження дає підстави припустити, що нейронні клітини більшою мірою потребують постійного обміну тіаміном із навколишнім середовищем, ніж астроцити. Одержані результати свідчать, що нейронально диференційовані клітини і астроцити виявляють різну чутливість до антагоністів тіаміну, обумовлену развитком апоптозу.

Ключові слова: дефіцит тіаміну, окситіамін, піритіамін, ампроліум, апоптоз, нер­вові клітини.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал