title ua

Архів журналу > 2008 > № 2, березень-квітень

ЗМІНА ВМІСТУ ГЛУТАТІОНУ В ТИМОЦИТАХ ЩУРІВ
ЗА ІНДУКЦІЇ АПОПТОЗУ ПІД ВПЛИВОМ Н2О2 АБО РАДІАЦІЇ

Т. В. Коваль, О. О. Назарова, О. П. Матишевська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували вміст відновленого глутатіону (GSH), а також активність глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази в тимоцитах щура в умовах дії іонізуючої радіації в дозі 4,5 Гр або 0,1 мМ Н2О2 в період, що передує виявленню морфологічних ознак апоптозу. Встановлено ранню адаптивну відповідь тимоцитів на дію радіації – підвищення вмісту GSH, активності глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази. Показано, що під впливом Н2О2 в тимоцитах відбувається швидке падіння вмісту GSH на фоні зниження глутатіонредуктазної активності та посиленої утилізації трипептиду глутатіонпероксидазою, активність якої підвищена. Виявлений дисбаланс глутатіонової антиоксидантної системи в тимоцитах за дії Н2О2 свідчить про створення умов для активації мітохондріального шляху апоптозу.

Ключові слова: апоптоз, глутатіон, GSH-пероксидаза, GSH-редуктаза, тимоцити, гідрогенпероксид, Х-радіація.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал