title ua

Архів журналу > 2008 > № 2, березень-квітень
 
 
КАЛІКСАРЕНЗАЛЕЖНИЙ ГІДРОЛІЗ АТР. І. КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ
ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ МІЖ КАЛІКСАРЕНОМ С-107
ТА НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОМ
 
О. А. Шкрабак1, О. І. Кальченко2, Р. В. Родік2, Т. О. Векліч1,
В. І. Кальченко2, С.?О.?Костерін1
 
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Доведено, що калікс[4]арендіамінометилфосфонова кислота (каліксарен С-107) здатна гідролізувати АТР. Кінетична крива гідролізу негіперболічна (в часі) і не підпорядковується закономірностям реакцій низьких порядків (нульового та першого): логарифмічний декремент її крутизни n становить 2,20 ± 0,05. Кінетичні властивості реакції каліксарензалежного гідролізу АТР досліджували методом емпіричного аналізу. Платове значення кількості продукту реакції рmax неорганічного фосфату Рi? спостерігається після 45-ї хвилини інкубації. Кількість Рі, що вивільнюється з АТР під час гідролізу, не перевищує 6% початкової кількості його в середовищі. Процес каліксарензалежного гідролізу АТР вельми повільний: характеристичний час реакції ? (період напівнасичення) становить 10,82?±?0,39?хв; час ? (спостерігається максимальне значення миттєвої швидкості V реакції) – 6,89 ± 0,26 хв; середнє значення максимальної миттєвої швидкості V реакції гідролізу АТР – 1,46 ± 0,06 нмоль Рі/хв. Швидкість каліксарензалежного гідролізу АТР перевищує спонтанний гідроліз щонайменше в 14–15 разів. Методом обернено-фазної високоефективної рідинної хроматографії було досліджено процес комплексоутворення каліксарену С-107 з АТР у системі ацетонітрил–вода (співвідношення 47 : 53, за об’ємом). Константи дисоціації комплексу Кd, визначені з використанням двох хроматографічних насадок різної полярності, становили 197–231 мкМ. Їхнє значення обчислювали, базуючись на даних залежності між коефіцієнтами ємності сполуки «Гостя» (АТР) та концентрації сполуки «Господар» (каліксарен С-107) у рухомій фазі. Стехіометрія комплексу «Господар–Гість» – 1 : 1. Здійснено молекулярне моделювання комплексів каліксарену С-107 з АТР. Обговорено можливі міжмолекулярні взаємодії в утворених комплексах. Одержані результати мають значення для подальшого розвитку уявлень щодо молекулярних механізмів реакції супрамолекулярного неензиматичного і ензиматичного гідролізу АТР, пов’язаних із процесами АТР-залежного транспортування іонів Са в субклітинних мембранних структурах, а також для подальшого спрямованого розроблення на основі каліксаренів своєрідних молекулярних платформ з метою створення штучних (абіогенних) каталізаторів, здатних гідролізувати АТР, та АТР-чутливих сенсорів.

Ключові слова: гідроліз АТР, каліксарени, емпіричний кінетичний аналіз, обернено-фазна високоефективна рідинна хроматографія, молекулярне моделювання.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал