Архів журналу > 2008 > № 1, січень-лютий

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ
ТРАНСМЕМБРАННОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ КАЛЬЦІЮ
У КЛІТИНАХ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

П. Ф. Жук, С. О. Карахім, В. Ф. Горчев, С. О. Костерін

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Створена і досліджена математична модель, що описує кінетику трансмембранного перенесення кальцію у клітині гладенького м’яза, яка базується на уявленнях про те, що зміна концентрації катіонів кальцію всередині клітини обумовлена двома взаємно протилежними процесами: збільшенням пропускної спроможності кальцієвих каналів плазматичної мембрани під впливом сигнальної речовини й видаленням кальцію із внутрішньоклітинного простору Mg2+,ATP-залежною кальцієвою помпою, локалізованою у плазматичній мембрані. Принциповою відмінністю запропонованої моделі від моделей, розглянутих у літературі раніше, є те, що після ферментативного перетворення сигнальної речовини клітинна система повертається до вихідного стаціонарного стану. Результати розрахунків показали, що ця модель досить точно описує відомі експериментальні дані кінетики трансмембранного перенесення кальцію. У роботті докладно вивчено вплив різних факторів (константи Міхаеліса та граничної швидкості роботи кальцієвої помпи, початкових концентрацій сигнальної речовини й ферменту, що каталізує її перетворення, констант швидкостей реакцій) на кінетику транспортування кальцію через плазматичну мембрану.

Ключові слова: математична модель, гладеньком’язова клітина, плазматична мем­брана, трансмембранне перенесення кальцію, кальцієвий канал, рецептор, внутрішньоклітинний кальцій, кальцієва помпа, константа Міхаеліса, медіатор.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал