Архів журналу > 2008

Том 80, № 2, березень-квітень, 2008

Наукові школи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Данилова В. М., Виноградова Р. П.
НАУКА, ДИПЛОМАТІЯ, БЛАГОДІЙНІСТЬ, ПОЛІТИКА… ЩО СПІЛЬНОГО? – АКАДЕМІК СЕРГІЙ КОМІСАРЕНКО

Експериментальні роботи

Акопова О. В.
ОБОРОТНІСТЬ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОГО НАКОПИЧЕННЯ Ca2+ В?МІТОХОНДРІЯХ

  

Шкрабак О. А., Кальченко О. І., Родік Р. В., Векліч Т. О., Кальченко В. І., Костерін С.?О.
КАЛІКСАРЕНЗАЛЕЖНИЙ ГІДРОЛІЗ АТР. І. КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ МІЖ КАЛІКСАРЕНОМ С-107 ТА НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОМ
 
Черкашина Д. В., Ткачова О. М., Сомов О. Ю., Семенченко О. А., Лебединський О. С., Петренко О. Ю.
ВПЛИВ 2,4-ДИНІТРОФЕНОЛУ НА ДИХАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТА ВМІСТ АТP У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ГІПОТЕРМІЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА НАСТУПНОЇ РЕПЕРФУЗІЇ
 
Лущак О., Лозінський О., Назарчук Т., Лущак В.
S-НІТРОЗОГЛУТАТІОН ІНДУКУЄ НІТРОЗИТИВНИЙ СТРЕС У ДРІЖДЖІВ: МОДИФІКУВАЛЬНА РОЛЬ КАТАЛАЗ
 
Коваль Т. В., Назарова О. О., Матишевська О. П.
ЗМІНА ВМІСТУ ГЛУТАТІОНУ В ТИМОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА ІНДУКЦІЇ АПОПТОЗУ ПІД ВПЛИВОМ Н2О2 АБО РАДІАЦІЇ
 

 

Гулевський О. К., Абакумова О. С., Моісєєва Н.?М.?, Долгіх О. Л.
ВПЛИВ ФРАКЦІЇ КОРДОВОЇ КРОВІ (ДО 5 кДа) ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СУБХРОНІЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА В? ЩУРІВ

 

 

Каліман П. А., Філімоненко В. П., Нікітченко І.?В.?

ГЕМОКСИГЕНАЗНА АКТИВНІСТЬ У?ТКАНИНАХ СУДИН ТА СЕРЦЯ ЩУРІВ ЗА СУМІСНОГО ВВЕДЕННЯ ІНГІБІТОРА NO СИНТАЗ ТА ХЛОРИДУ ГЕМІНУ

 

  Яблонська С. В., Фартушок Т. В., Весельський С. П., Кондратюк О. А., Беседін В. М., Рибальченко В. К.

ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ВОРСИНЧАТОГО ХОРІОНА ПЛАЦЕНТИ ПІД ВПЛИВОМ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ
 
Контурська О. О., Палладіна Т. О.
АКТИВНІСТЬ ФОСФОЛІПАЗИ D У КОРЕНЯХ ПРОРОСТКІВ ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ ТА ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБЛЕННЯ КУКУРУДЗИ ПРЕПАРАТАМИ АДАПТОГЕННОЇ ДІЇ

© Український бiохiмiчний журнал