title ua

Архів журналу > 2008 > № 4, липень-серпень

ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ
НА МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ У ЗОЛОТИСТИХ
СИРІЙСЬКИХ ХОМ’ЯЧКІВ

А. Л. Загайко1, Л. М. Вороніна1, П. А. Каліман2, К. В. Стрельченко1

1Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У золотистих сирійських хом’ячків вивчали вплив хронічного соціального стресу на вміст загальних ліпідів, ліпопротеїнів та їхніх фракцій, вільних жирних кислот, триацилгліцеролів, вільного та естерифікованого холестеролу і показників його метаболізму (сироватка крові та печінка); активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; лізосомної ліпази (печінка) та постгепаринових ліпаз (кров). Показано, що у тварин у ранній період хронічного стресу ліполіз переважає над ліпогенезом. У пізніші періоди його дії спостерігається активація ліпогенезу, яка, ймовірно і спричинює гіперліпідемію у крові. При цьому такі процеси притаманніші самцям, ніж самицям, у яких, головним джерелом вільних жирних кислот у крові є ліполіз ліпідів у печінці. Проатерогенний перерозподіл фракцій ліпопротеїнів, що відбувається у стресових умовах, ускладнюється змінами їхнього перетворення ліпазами крові, зокрема через дисбаланс функціонування ензимів – підвищення активності печінкової ліпази на тлі стабільної активності ліпопротеїнліпази. Більша ефективність перенесення етерів холестеролу між класами ліпопротеїнів під час стресу супроводжується накопиченням у плазмі крові атерогенних ліпопротеїнів?В низької щільності Хронічний соціальний стрес у хом’ячків є проатерогенним чинником унаслідок змін метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів, що зумовлює зміщення рівноваги у транспортуванні їх та використанні у тканинах.

Ключові слова: хронічний соціальний стрес, ліпіди, етерифікація холестеролу, ліпопротеїни, ліполіз, золотисті сирійські хом’ячки.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал