title ua

Архів журналу > 2008 > № 4, липень-серпень

ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД МІТОХОНДРІАЛЬНИХ БІЛКІВ
І мтДНК КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА

М. М. Марченко, Г. П. Копильчук, О. М. Волощук

Чернівецький національний університет, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У роботі досліджено вплив попереднього опромінення низькими дозами радіації на фракційний склад мітохондріальних білків, нерозчинних в 0,05 М Na-фосфатному буфері (рН 11,5), рівень окислювальної модифікації їх та ступінь фрагментації мтДНК карциноми Герена щурів у динаміці розвитку онкозахворювання. Показано, що вплив низьких доз іонізуючої радіації найбільш виражений на початкових етапах пухлинного процесу. Встановлено, що онкогенез супроводжується зміною фракційного складу мітохондріальних білків, нерозчинних в 0,05 М Na-фосфатному буфері (рН 11,5), а саме зниженням інтенсивності забарвлення смуг білків з молекулярними масами 32–66 кДа та посиленням гетерогенності на проміжку молекулярних мас від 8 до 24 кДа. Зміна фракційного складу досліджуваних мітохондріальних білків відбувається на фоні інтенсифікації  окислювальної модифікації їх, зокрема накопичення карбонільних похідних і зниження вмісту вільних SH-груп, а також інтенсифікації фрагментації мтДНК.

Ключові слова: карцинома Герена, попереднє фракціоноване опромінення, низькі дози радіації, мітохондріальні білки, мтДНК, окислювальна модифікація мтДНК.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал