title ua

Архів журналу > 2007 > № 6, листопад-грудень

ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА НАКОПИЧЕННЯ МЕЛАНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ ТА
АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ І?СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ
У?Cladosporium cladosporioides

Т. І. Тугай

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
е- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували вплив іонізуючого випромінювання в низьких дозах на накопичення меланінових пігментів і активність антиоксидантних ферментів каталази та супероксиддисмутази у різних штамів мікроміцета Cladosporium cladosporioides: 4 (виділеного з радіоактивного ґрунту 20-кілометрової зони ЧАЕС) і контрольного 396 (виділеного з грунтів Івано-Франківської області, колекція Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України). Показано, що дія радіації на штам ?4 активує накопичення меланінів у стаціонарній фазі росту та підвищення активності супероксиддисмутази в логарифмічній, в той час як у контрольного штаму (C. сladosporioides 396) виявлено підвищений рівень накопичення пігментів та супероксиддисмутазної активності в обох фазах росту. Встановлено, що у штаму з радіаційної зони внутрішньоклітинна каталазна активність в логарифмічній фазі у 3,2 раза вища, ніж у контрольного. Внаслідок опромінення мікроміцета активність цього ферменту підвищується вдвічі, на відміну від контрольного штаму, у якого вона інгібується. Одержані результати свідчать про комплексну відповідь антиоксидантних ферментів та меланінів на дію радіації в низьких дозах залежно від фази росту та радіоадаптивних властивостей штамів Cladosporium cladosporioides.

Ключові слова: Cladosporium cladosporioides, меланін, каталаза, супероксиддисмутаза, низькі дози іонізуючого випромінювання.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал