title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 6, листопад-грудень, 2007

Огляди

Кібірєв В. К., Осадчук Т. В., Радавський Ю.? Л.?
ФУРИН ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНА РОЛЬ
 
Бондаренко Л. Б., Володіна Т. Т.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІАМІНІВ І КОЛАГЕНІВ У РІЗНИХ ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ В НОРМІ ТА ЗА ПАТОЛОГІЇ

Експериментальні роботи

Музичка О. В., Танчук В. Ю., Вовк А. І., Муравйова І. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Кухар В. П.
КАЛІКС[4]АРЕНМЕТИЛЕНБІСФОСФОНОВІ КИСЛОТИ: ОСОБЛИВОСТІ ІНГІБУВАННЯ ЛУЖНИХ ФОСФАТАЗ
 
Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Наумова Н. В., Костерін С. О.
ВИВЧЕННЯ Са2+-ІНДУКОВАНИХ ЗМІН МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОТОКОВОЇ ЦИТОМЕТРІЇ
 
Гусак В. В., Лущак В. І.
ІНАКТИВАЦІЯ АМР-ДЕЗАМІНАЗИ З БІЛИХ М’ЯЗІВ Cyprinus carpio В СИСТЕМАХ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ
 
Лабинцева Р. Д., Костерін С. О.
рH-ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНГІБУВАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ЕОЗИНУ Y НА АТР-азну АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСУ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ
 
Косякова Г. В., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА NO-СИНТАЗНИЙ ШЛЯХ УТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ ІЗ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИМ ДІАБЕТОМ
 
Бурлова-Васильєва Н. К., Краснобрижа Є. М., Савчук О. М., Волков Г. Л.
ПРОЦЕС АКТИВАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ У ПРИСУТНОСТІ СТРЕПТОКІНАЗИ
 
Володіна Т. Т., Печенова Т. М., Дзвонкевич Н. Д., Попова Н. М., Сілонова Н. В.,
Астахова В. С., Панченко Л. М., Гулий М. Ф., Михайловський В. О.
МОДИФІКУЮЧА ДІЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ МЕТАБОЛІТІВ НА СТАН ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТВАРИН
 
Хаддад Аiхам Алi, В. В. Давидов
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ В МОЗКУ ЩУРІВ З?ГІПОТИРЕОЗОМ
 
Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Медведєв В. В., Курський М. Д., Костерін С. О.
ВПЛИВ ОМЕПРАЗОЛУ ТА ЛАНСОПРАЗОЛУ НА Nа++-АТР-азну ТА Mg2+-АТР-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН МІОМЕТРІЯ
 
Василевська В. М., Безусяк А. І., Романова С. О., Лотоцька О. Ю., Антоненко Л. В.
ВПЛИВ ТЕРМІНУ ВВЕДЕННЯ ВІТАМІНУ Е НА D-ВІТАМІННИЙ ТА МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ
 
Тугай Т. І.
ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА НАКОПИЧЕННЯ МЕЛАНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ ТА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ І СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У Cladosporium cladosporioides
 
Томчук В. А., Мельничук Д. О.
НОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДИСПЕПСІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ТА ЙОГО КОНТРОЛЬ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ

Короткі повідомлення

Соловйов В. Б., Генгін М. Т.
АКТИВНІСТЬ ПЕПТИДИЛ-ДИПЕПТИДАЗИ А І?КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ N У?СИРОВАТЦІ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ?ХВОРОБОЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

© Український бiохiмiчний журнал