title ua

Архів журналу > 2007 > № 5, вересень-жовтень

ЛЕКТИНИ СУЦВІТЬ Sambucus nigra L.: ВИДІЛЕННЯ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКАРІОТИЧНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ

І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Л. Г. Пальчиковська, В. В. Негруцька

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Із екстрактів суцвіть та пилку бузини чорної (S. nigra) методом автофокусування (ізоелектрофокусування без амфолітів-носіїв) виділено низку лектинів. Фракції з гемаглютинувальною активністю, які досліджували методом електрофорезу у Ds-Na–ПААГ, відрізнялись вуглеводною специфічністю. У суцвіттях виявлено мажорний гетеротетрамерний лектин зі специфічністю до N-ацетил-D-галактозаміну, який містить субодиниці двох типів з молекулярною масою близько 30 та 33 кДа. Для нього запропоновано назву – SNAflu-I. У пилку ідентифіковано ще два лектини з ідентичними субодиницями. Для мажорного лектину пилку бузини з молекулярною масою субодиниці близько 26 kDa, специфічного до глюкози/манози, запропоновано назву SNApol-I. Іншому лектину пилку SNApol-IІ (молекулярна маса субодиниці становить майже 20 кДа) притаманна специфічність до галактози. З метою пошуку мішеней, чутливих до дії лектинів S. nigra, досліджували сумісну дію мажорних лектинів та інгібіторів транскрипції феназинового ряду на ріст клітин Bacillus subtilis. Виявилось, що in vivo тільки SNApol-I протидіє цитостатичному ефекту інгібіторів транскрипції. Цей лектин, на відміну від SNAflu-I, пригнічує також транскрипцію в системі in vitro. Припускається, що різні лектини, які походять з одного джерела, здатні здійснювати різноспрямовану дію на важливі ланки метаболізму клітини. Зокрема, однією з таких мішеней може бути ДНК-залежний синтез РНК.

Ключові слова: лектини, Sambucus nigra, Bacillus subtilis, автофокусування, похідні феназину, транскрипція in vitro.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал