title ua

Архів журналу > 2007 > № 5, вересень-жовтень

ПЕРОКСИДАЦІЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ
 АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ РОЗСІЯНОГО
СКЛЕРОЗУ

Е. П. Пасічна1, Р. П. Морозова1, Г. В. Донченко1, С. М. Віничук2, О. О. Копчак2

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Національний медичний університет, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено стан пероксидного окислення ліпідів, активність деяких ферментів антиоксидантного захисту — каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази — у тканинах мозку й печінки морських свинок за умов різних стадій експериментального автоімунного енцефаломієліту (11-а, 21-а і 27-а доба після інокуляції) та у крові хворих на розсіяний склероз із різними типами перебігу, ступенями тяжкості і тривалістю захворювання, а також рівень забезпеченості організму цих хворих відновленим глутатіоном. Встановлено, що розвиток оксидативного стресу в організмі тварин у процесі розвитку патологічного стану має поступовий характер і лише в пізньому періоді досліду (27-а доба) спостерігається інтенсивна ліпопероксидація, що не компенсується антиоксидантними механізмами. За умов розсіяного склерозу у людей такий стан, насамперед, спостерігається у разі високої активності процесу демієлінізації, тяжкого ступеня ураження нервової тканини та тривалості патологічного процесу понад 5 років. При цьому рівень відновленого глутатіону був підвищеним у багатьох групах хворих, насамперед ремітивного типу, легкого (II) ступеня тяжкості захворювання, а також у частини хворих із глибокими порушеннями неврологічних функцій і значною тривалістю захворювання. Одержані дані дають змогу припустити, що розвиток оксидативного стресу в умовах демієлінізації може бути наслідком глибоких метаболічних порушень, результатом яких є зниження антиоксидантного захисту в організмі хворих у процесі прогресування захворювання. Обговорюється необхідність індивідуальних підходів до антиоксидантної терапії хворих на розсіяний склероз.

Ключові слова: пероксидне окислення ліпідів, каталаза, супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, відновлений глутатіон, експериментальний аутоімунний енцефаломієліт, розсіяний склероз.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал