title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 5, вересень-жовтень, 2007

Огляди

Шиманський І. О., Кучмеровська Т. М.
НЕКОФЕРМЕНТНА ФУНКЦІЯ ВІТАМІНУ РР ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
 
Дмитренко М. П., Холіан А.
РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ШЛЯХІВ МЕТАБОЛІЗМУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ ТА ОКСИДУ АЗОТУ В МЕХАНІЗМІ ЇХ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ. 3. ОСНОВНІ ДІЛЯНКИ ОБМІНУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ ТА ОКСИДУ АЗОТУ, ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ЇХНІ ЕФЕКТИ

Експериментальні роботи

Олійник О. С., Кабернюк А. А., Буркальова Д.? О.?, Романюк С. І., Колибо Д. ?В.?, Шепеляківська А. О., Ламан О.?Г.?, Комісаренко С. В.
ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ scFV-АНТИТІЛ ПРОТИ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ МЕТОДОМ ФАГОВОГО ДИСПЛЕЮ
 
Волинець Г. П., Трикаш І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗЛИТТЯ СИНАПТИЧНИХ ВЕЗИКУЛ З АКЦЕПТОРНИМИ МЕМБРАНАМИ НА МОДЕЛІ ЕКЗОЦИТОЗУ
 
Сергеєва Т. А., Пілецька О. В., Бровко О. О., Гончарова Л. А., Пілецький С. А., Єльська Г. В.
АФЛАТОКСИНСЕЛЕКТИВНІ МОЛЕКУЛЯРНО-ІМПРИНТОВАНІ ПОЛІМЕРНІ МЕМБРАНИ НА ОСНОВІ АКРИЛАТПОЛІУРЕТАНОВИХ НАПІВВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК
 
Мірошниченко Д. О., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С.
АНАЛІЗ GEF-АКТИВНОСТІ ДОМЕНУ DH БІЛКА Bcr
 
Заічко Н. В., Пентюк О. О., Карбовський В. Л.
ВПЛИВ ГОМОЦИСТЕЇНУ, ЦИСТЕЇНУ ТА ЇХНІХ ПОХІДНИХ НА ТРОМБОЦИТАРНУ ЛАНКУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
 
Ковзун О. І., Левчук Н. І., Гула Н. М., Микоша О. С.
УЧАСТЬ ЦИКЛІЧНИХ НУКЛЕОТИДІВ, ПРОТЕЇНКІНАЗ А ТА С У РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЇ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ В АДРЕНОКОРТИКАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ
 
Борецька М. О., Остапчук А. М., Козлова І. П.
МОНОСАХАРИДНИЙ СКЛАД ЕКЗОПОЛІМЕРНОГО КОМПЛЕКСУ Thiobacillus thioparus І Stenotrophomonas maltophilia
 
Карпова І. С., Корецька Н. В., Пальчиковська Л. Г., Негруцька В. В.
ЛЕКТИНИ СУЦВІТЬ Sambucus nigra L.: ВИДІЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКАРІОТИЧНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ
 
Гула Н. М., Косякова Г. В., Бердишев А. Г.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА NO-СИНТАЗНИЙ ШЛЯХ ГЕНЕРАЦІЇ ОКСИДУ АЗОТУ В АОРТІ ТА СЕРЦІ ЩУРІВ ІЗ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ
 
Губський Ю. І., Беленічев І. Ф., Левицький Є. Л., Галиця В. В., Бухтіярова Н. В., Коваленко С. І., БАБЕНКО Л. П., Задорина О. В.
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ КОНДЕНСОВАНИХ ПОХІДНИХ [1,2,4]-ТРИАЗИНОНІВ В УМОВАХ НІТРОЗУЮЧОГО СТРЕСУ
 
Пасічна Е. П., Морозова Р. П., Донченко Г. В., Віничук С. М., Копчак О. О.
ПЕРОКСИДАЦІЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

 

Горідько Т. М., Гула Н. М., Стогній Н. А., Мегедь О. Ф., Клімашевський В. М., Шовкун С. А., Кіндрук Н. Л., Бердишев А. Г.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ МОРФІННІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
 
Мишуніна Т. М., Калініченко О. В., Пількевич Л. І., Тронько М. Д.
ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА МІЖНУКЛЕОСОМНУ ФРАГМЕНТАЦІЮ ДНК У ТКАНИНІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ХВОРИХ ІЗ РІЗНОЮ ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
 
Сирота Т. В., Єлісєєва О. П., Хундерякова Н.? В.?, Камінський Д. В., Махотіна О.?О., Кондрашова М. Н.
ВПЛИВ ОЛІЇ ІЗ НАСІННЯ АМАРАНТУ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ФУНКЦІЇ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ В?УМОВАХ ВВЕДЕННЯ АДРЕНАЛІНУ
 
Апихтіна О. Л., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П.
МОДУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ Serratula coronata НА ОБМІН ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ АОРТИ ЩУРІВ ПРИ СВИНЦЕВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

Короткі повідомлення

Демченко А. В., Мельник В. Г., Стародуб М. Ф.?
ТЕРМОБІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОНІЛФЕНОЛУ В?НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Український бiохiмiчний журнал