title ua

Архів журналу > 2007 > № 4, липень-серпень

КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ СТАН КРОВІ ТА НАКОПИЧЕННЯ
СТРОНЦІЮ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ

Л. В. Кліх

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Київ;
e-mail: biochem-ehair@twin/nauu.kiev.ua

У роботі показано, що збільшення вмісту стронцію в печінці, нирках, серці, м’язах і кістках (у?1,5, 1,7, 2,0, 1,7 та 5,1 раза відповідно) після отруєння ним щурів призводить до виникнення у тварин стану субкомпенсованого метаболічного ацидозу. Експериментальне поглиблення останнього у разі одночасного внутрішньочеревного введення щурам стронцію хлориду та per os HCl істотно знижує накопичення металу у тканинах м’язів і нирок (у 1,6 раза), печінки (1,5 раза) та кісток (у 2,7 раза). У щурів під час метаболічного ацидозу через отруєння їх стронцієм прискорюється процес елімінації цього металу як із м’язів і нирок (у 1,5 раза), так і з печінки (у 1,3 раза) та кісток (у 1,4 раза). Субкомпенсований метаболічний алкалоз, що виникає у крові отруєних тварин після введення їм per os натрію гідрокарбонату не впливає на накопичення стронцію в серці та кістках і незначно зменшує акумуляцію його у м’язах, печінці і нирках (у 1,1 раза). Таким чином, результати досліджень показують, що змінюючи показники кислотно-лужного стану крові в бік метаболічного ацидозу можна істотно зменшити накопичення стронцію в організмі та прискорити його елімінацію. Водночас метаболічний алкалоз не впливає на інтенсивність виведення металу з організму.

Ключові слова: стронцій, печінка, нирки, серце, м’язи, кістки,  кислотно-лужний стан, ацидоз, алкалоз.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал